Pirkimo - pardavimo taisyklės

Toliau yra pateiktos meno kūrinių pirkimo - pardavimo taisyklės.

Mūsų galerijos pagrindinis tikslas - padėti surasti Jums tą vienintelį meno kūrinį (o galbūt ir keletą), kuris tikrai patinka ir tinka - juk tai yra daiktas, kuris puoš namus ilgą laiką, o galiausiai bus perduodamas ir ateities kartoms. Todėl visais atvejais geranoriškai stengiamės, kad paveikslo pirkimo procesas būtų malonus ir iš mūsų pusės kiek tik įmanoma lankstesnis.

Norėdami susisiekti su mumis, apsilankykite mūsų puslapyje skiltyje “Kontaktai” arba rašykite el. paštu: [email protected].

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios meno kūrinių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - "Taisyklės") nustato bendras sąlygas prekių pirkimui elektroninėje svetainėje www.paveikslai.lt (toliau - "Paveikslai.lt").
1.2. Paveikslai.lt svetainę valdo ir prekiųs ten parduoda ARTAREA, UAB, juridinio asmens kodas 303215670 (toliau - "Pardavėjas").
1.3. Pirkėjas yra asmuo, kuris perka meno kūrinius (toliau - “Prekes”)  iš Paveikslai.lt. Prekes Paveikslai.lt turi teisę pirkti tik pilnamečiai fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, veikiantys per savo įgaliotus atstovus.
1.4. Užsiregistravęs arba pateikdamas užsakymą, Pirkėjas patvirtina, jog atitinka 1.3 punkte nurodytas sąlygas ir turi teisę pirkti Paveikslai.lt svetainėje.
1.5. Asmens duomenys yra Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas savanoriškai pateikia registruodamasis ir/arba užsakant prekiųs  Paveikslai.lt svetainėje . Asmens duomenimis laikoma ir Pirkėjo įsigytų prekių istorija, kai tokie duomenys saugomi, atsižvelgiant į LR teisės aktų reikalavimus. Jeigu prekių gavėjas yra kitas asmuo nei Pirkėjas, Pirkėjas privalo užtikrinti, kad gavėjo asmens duomenys būtų teisėti.
1.6. Taisyklės - šios elektroninės svetainės www.paveikslai.lt pirkimo taisyklės. Jos nustato Pirkėjo, perkančio prekiųs www.paveikslai.lt ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant Prekes svetainėje.
1.7 Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekiųs svetainėje www.paveikslai.lt. Tik sutikęs su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas įgyja teisę pirkti, sudaryti Pirkimo sutartį.
1.8 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui įsigyjant prekes, taikomos Taisyklės, galiojančios pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kaskart apsiperkant.

2. Prekių įsigijimas

2.1. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Paveikslai.lt parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti parduoti Prekes Pirkėjui tam nenurodydamas priežasties, taip pat jeigu Pirkėjas Paveikslai.lt parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Paveikslai.lt parduotuvės užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.
2.3  Kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia  Paveikslai.lt svetainėje  www.paveikslai.lt prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Paveikslai.lt išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.
2.4. Jei esate fizinis asmuo, galite įsigyti produktus iš mūsų platformos tik esant ne mažiau kaip 18 metų amžiui.
2.5. Jei perkate juridinio asmens vardu, patvirtinate, kad turite pilnus įgaliojimus tą daryti. Šios taisyklės nurodo pilną mūsų ir Jūsų verslo susitarimą dėl pirkimo. Jūs pripažįstate, kad nepasikliaujate jokiais teiginiais, kuriuos padarė arba davė mūsų vardu, kurie nėra nurodyti šiose Taisyklėse.

3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes Paveikslai.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų: internetu užsiregistruodamas Paveikslai.lt  (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį); internetu nesiregistruodamas Paveikslai.lt; telefonu; fizinėse galerijose (parduotuvėse).
3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes Paveikslai.lt sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie Paveikslai.lt tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.
3.3. Prekių užsakymai, pateikti telefonu ar Parduotuvėse, vykdomi Taisyklių nustatyta tvarka ir jiems taikomos Privatumo politikos nuostatos. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.
3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.
3.5. Visa esminė informacija apie prekę ir jos savybes yra pateikiama Pardavėjo prekės aprašyme Paveikslai.lt.
3.6. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas  Paveikslai.lt bei Pardavėjo duomenų bazėje jų privatumo politikoje nustatyta tvarka.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas Paveikslai.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Paveikslai.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas, naudodamasis Paveikslai.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, Paveikslai.lt naudojimosi taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Paveikslai.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Parduotuvėje, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktoje Parduotuvėje per Taisyklėse nurodytus terminus.

6. Prekių pristatymas

6.1. Paveikslai.lt įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikantis produkto aprašyme nurodytų terminų. Šie terminai yra orientaciniai, ir įmonė nurodo, jog gali įvykti vėlavimai dėl neplanuotų aplinkybių. Esant tokiai situacijai, Paveikslai.lt susisieks su Pirkėju, siekdama aptarti naujas pristatymo sąlygas. Jei nauji terminai Pirkėjui yra nepriimtini, jis turi teisę atšaukti pirkimo sutartį. Tokiu atveju Paveikslai.lt grąžins Pirkėjui visą sumokėtą sumą už prekes ir pristatymą per 14 darbo dienų į nurodytą banko sąskaitą.
6.2. Užsakant prekę, kurios pristatymas yra už Europos Sąjungos ribų, Pirkėjui gali tekti mokėti importo mokesčius, priklausomai nuo šalies įstatymų. Importo mokesčių apmokėjimas tenka Pirkėjo atsakomybei. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad daugelyje šalių meno kūriniai nėra laikomi importo objektais, siūlome pasitikslinti su vietos muitinės tarnyba arba susisiekti su mumis dėl informacijos, nes esame siuntę prekes į daugelį pasaulio šalių ir galime patarti.
6.3. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo atidžiai patikrinti prekių pakuotes, kiekį ir kokybę prieš pasirašant pristatymo dokumentus. Jeigu Pirkėjas aptinka prekių defektus ar neatitikimus su užsakymu, jis turėtų atsisakyti priimti siuntą ir, drauge su pristatymo tarnybos atstovu, užpildyti siuntų patikros aktą, nurodant pastebėtus pažeidimus. Apie tai taip pat būtina informuoti Paveikslai.lt per nurodytus kontaktus svetainėje. Jei Pirkėjas patvirtina prekių pristatymo dokumentus be pastabų, tai laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje būklėje, ir kokybė bei kiekis atitinka užsakymą bei sutarties sąlygas.

7. Prekių (meno kūrinių) aprašymai ir metrikos

7.1. Paveikslai.lt svetainėje parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Jeigu kažkuri aprašymo dalis neatitinka realiai gautų kūrinio parametrų (pavyzdžiui, matmuo ar technika), sutariama laikyti tai korektūros klaida.
7.2. Paveikslai.lt neatsako už tai, kad svetainėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo vaizduoklio ar fotografijų kokybės.

8. Prekių keitimas ir grąžinimas

8.1. Remiantis LR mažmeninės prekybos taisyklėmis, meno kūriniai negali būti grąžinami be pardavėjo (Paveikslai.lt) sutikimo. Tačiau jeigu suabejojote nepraėjus daugiau negu 30-iai dienų nuo paveikslo pirkimo, susisiekite su mumis - priimsime kūrinį atgal ir grąžinsime pinigus arba pasiūlysime išsirinkti kitą iš mūsų meno platformos!
8.2. Jeigu klientas piktnaudžiauja 30-ties dienų grąžinimo sąlygomis, Paveikslai.lt pasilieka teisę jam neparduoti prekių (meno kūrinių) arba nepriimti grąžinimo.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
9.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.